nettisanomat.com 1999/14

etusivu

lukijoilta

urheilu
tv
kulttuuri musiikki
netti

asunto
ruoka

raha

pääkirjoitus

kirjoita!

ilmoita ilmaiseksi: osta&myy

tapaamiset

säälinkki

lahjoita ruokaa

hakemisto ja aiemmat lehdet

kuvat

tietolinkit

info

LAUKAAN MAASEUDUN ELINVOIMAA 1999
MARRASKUUSSA 1998 MAASEUTUKYLIEN ASUKKAILLE TEHDYN KYSELYN TULOKSET
Laukaan kunnan elinkeinotoimi - Pertti Manninen - Laukaa 1999Kyselyn saatesanat:
MAASEUTUKYLIEN ELINVOIMA-KYSELY

Laukaan kunnan elinkeinotoimi haluaa kartoittaa maaseutukylien ja sen asukkaiden nykyistä ja tulevaa osaamista ja elinvoimaa. Kyselyn tulosten avulla voidaan kunnan toimenpiteitä suunnata paremmin oikeisiin kohteisiin asukkaiden ja kylän hyödyksi.

Kysymyksillä selvitetään seuraavia osa-alueita: osaaminen ja elinvoima, taidot ja tietämys, käyttöön otettavissa olevat tuotanto- ja varastotilat sekä majoitustilat ja lopuksi nykyiset ajatukset tästä hetkestä ja tulevaisuudesta. Vanhojen ja perinteisten taitojen sekä tietämyksen siirtäminen tuleville sukupolville on myös yksi keskeinen selvityksen tavoite.

Pyydämme palauttamaan lomakkeet oheisessa vastauskuoressa joko postitse tai koululaisten mukana kouluun mieluimmin viikon kuluessa. Myöhemminkin palautetut ovat tietenkin myös tervetulleita ja tulevat huomioonotetuiksi. Jokaisesta palautetusta lomakkeesta koulu saa 4 markkaa, jonka se saa käyttää oman tarpeensa mukaan oman kylän koulun hyväksi. Siksi vastauskuoren päälle kirjoitetaan koulun nimi kääntöpuolella olevan listan mukaan.

Kysymyksiin voitte vastata nimellisenä tai nimettömänä. Kirjoitettujen vastausten lisäksi ruksatkaa oikeiden ja parhaiten sopivien vaihtoehtojen edessä oleva ruutu 0. Jokainen yli 16-vuotias taloudessa asuva täyttää oman lomakkeensa. Lisälomakkeita voitte tilata allekirjoittaneelta tarvittaessa. Mikäli vastauksille varattu tila on liian pieni, voitte vallan mainiosti kirjoittaa myös lomakkeen kääntöpuolelle.

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Niitä käsitellään vain tähän tarkoitukseen ja niistä julkaistaan yleisiä yhteenvetotilastoja, jolloin yksilönsuoja varmasti säilyy.

Laukaassa marraskuun 5. päivänä 1998
Ystävällisesti Pertti Manninen Pertti Manninen, projektisihteeri Laukaan kunta PL 6, 41341 Laukaa

MAASEUTUKYLIEN ELINVOIMA-KYSELY 20.10.98 09.03/PM


Kyselyn tulokset 1

ELINVOIMA SYNTYY KOULUTUKSESTA, AMMATTITAIDOSTA, OSAAMISESTA SEKÄ SUUNNITELMISTA JA IDEOISTA


Finlandia
100 vuotta
4.11.1999


"Laukaan hauki matkaa maineeseen:
Kuusaan koski vuoden kalapaikaksi"

"Kuivakukkia kellon ympäri:
Marja Kontro kehitti mieluisasta harrastuksesta itselleen ammatin"


Aiemmat
jutut ja kuvat


Kirjoita mielipiteesi suoraan lomakkeelle!

Jutut ja artikkelit kirjroitti ja kuvat kuvasi Pertti Manninen syksyllä 1999 Laukaassa ja Jyväskylässä.

Kyselyn toteutus
Kysely toteutettiin marraskuussa 1998. Se lähetettiin 2375:een taajamien ulkopuoliseen talouteen.
Seuraavat aiheet olivat tärkeimpiä selvityksen kohteita: Asukkaiden osaamiset ja taidot
Erityinen osaaminen ja perinteiset taidot
Vuokrattavissa olevat tilat
Suunnitelmat ja ideat
Yhteydenottopyynnöt

Vastauksia palautettiin 361 kuorta, joissa oli yhteensä 740 vastauslomaketta.

Johtopäätös:
Korkea vastausprosentti (15) osoittaa, että osalla asukkaista on ollut todellinen tarve vastata ja kertoa nykyisestä ja tulevasta elämästään.
Kyselyn tavoite
Kyselyllä oli kunnianhimoinen tavoite saada esille jotakin todellista Laukaan maaseudun kylistä ja sen asukkaista.
Tulos:
129 vastaajan yhteydenottopyynnöistä muodostui kyselyn tärkein tulos: vuorovaikutus hallinnon ja asukkaiden välillä.
Kunnan elinkeinotoimen hankkeet: Jyväskylän seudun elintarvikealan yrittäjien yhteinen kehittämishanke ja Uuden mekaanisen puualan pienyritystoiminnan käynnistäminen ovat jo nyt ottaneet yhteyttä osaan sitä halunneisiin
.
Johtopäätös: Yhteydenottoa halunneiden suuri määrä (17 %) kertoo asukkaiden aidosta halusta vaikuttaa itse omaan elämäänsä nyt ja tulevaisuudessa.

Kyselyn näkökulma oli enimmältään työhön ja toimeentuloon liittyvä.
Mukana oli myös yksi myös muihin arvoihin liittyvä kysymys, jolla selvitettiin erityistä osaamista ja perinteisiä taitoja.
Ei sovi kuitenkaan unohtaa sitä, että elinvoima syntyy myös mm. asumisesta ja ympäristöstä sekä ihmissuhteista. Näihin tekijöihin ei tällä kertaa syvennytty tarkemmin. Vastauksissaan asukkaat paneutuivat näihinkin asioihin.
Tulosten esittelytapa
Kyselyn tulokset on esitelty useaan kertaan: yleisestä yksityiskohtaisempaan.
Koulutusten, ammattien, osaamisten ja taitojen luettelot muodostavat perustuloksen,
josta vain osa on muunnettu taulukoiden ja lukujen muotoon. Tärkeimpien tulosten jälkeen on esitetty johtopäätökset. Monet tulokset ovat vain taulukoissa, joista ne on poimittava kulloiseenkin käyttötarkoitukseen.

Tulosten esittelyjärjestys
Tulokset lukumäärin
Suunnitelmat ja ideat
Tietoja yhteenottoa halunneista
Tietoja työttömistä
Tietoja maanviljelijöistä
Tietoja kaikista vastaajista

henkilötietoja, työ, koulutus, ammatti, aikaisempi ammatti, osaaminen ja taito, erityinen osaaminen ja perinteiset taidot, tilat
Tietoja asuinkylittäin
Lisätietoja kyselyn toteutuksesta ja vastaajista
Taulukot
Liitteet
Lopuksi
Kuvat
Atk
Loppusanat
TULOKSET LUKUMÄÄRIN
Koulutus:
240 erilaista koulutusta
47 toista koulutusta
8 kolmatta koulutusta
1 neljäs koulutus
Ammatti:
302 erilaista ammattia
19 toista ammattia
2 kolmatta ammattia
1 neljäs ammatti
Aikaisempi ammatti:
197 erilaista aikaisempaa ammattia
123 toista aikaisempaa ammattia
57 kolmatta aikaisempaa ammattia
27 neljättä aikaisempaa ammattia
Osaaminen ja taito:
2432 osaamista ja taitoa
176 osaamista ja taitoa (tarkemmin)
Erityinen osaaminen ja perinteinen taito:
156 erityistä osaamista ja perinteistä taitoa
72 toista osaamista ja perinteistä taitoa
29 kolmatta osaamista ja perinteistä taitoa
13 neljättä osaamista ja perinteistä taitoa
Tilat:
31 erilaista rakennusta tai tilaa omaan käyttöön
20 erilaista rakennusta tai tilaa vuokrakäyttöön
Suunnitelmat ja ideat:
165 suunnitelmaa ja ideaa
Työpaikka:
51 eri työpaikan sijaintipaikkaa

Johtopäätös:

Laukaan maaseudun asukkailla on jo nyt runsaasti erilaista koulutusta ja ammattitaitoa sekä muuta osaamista ja taitamista.

Tämä voimavara vain pitää ottaa käyttöön, se on hyödynnettävä maaseudun elinvoiman säilyttämiseksi ja lisäämiseksi.

     

Dennis the Menace

Ville Vallaton
sunnuntaina 7.11 klo 13.00 TV2:ssa

Lahjoita
ruokaa:


"The Hunger Site"-sivulla käydessäsi ja siellä nappia painaessasi lahjoitat ruokaa maailman nälkäisille ihmisille. Sivulla mainitut sponsorit maksavat lahjoituksen puolestasi! Voit tehdä yhden lahjoituksen joka päivä.


ilmoita ilmaiseksi

Päivän pannu

torstaina marraskuun 4. päivänä 1999 Tässä lehdessä:

etusivulle


Viikon kysymys:

Onko Sinulla optioita?


kyllä
ei
Mielestäni...


Sivut valmisti Pertti Manninen 4.11.1999
copyright
nettisanomat.com 99/14
 

sivun alkuun!

sivun levennys ja fontit torstaina 2008-02-28

otsikko ja navigointi 01.01.2001. taustaväri 01.02.02